Quin segell d'òrgan necessito i com el puc sol·licitar?

L’AOC us pot demanar un segell d’òrgan per tramitar l’alta d’alguns serveis. Si ja teniu e-TAULER l’AOC ja disposa d’un segell òrgan del vostre ens. En el moment en que es va configurar el servei d’e-TAULER, vau decidir si el cedíeu en exclusivitat.

Per tal d’implementar el projecte SeTDIBA, necessiteu un segell d’òrgan per poder realitzar còpies autentiques i que s’utilitzarà amb els aplicatius que utilitzarem amb SeTDIBA.

Per poder realitzar còpies autèntiques de documents de forma automatitzada (antigues compulses físiques) caldrà tenir instal·lat al servidor de Diputació un certificat d’òrgan “Ús directe propi” (identificació i segell de l’Ajuntament o d’una de les seves unitats) (Certificat de Segell electrònic (CDA-1 SENM)

Aquest certificat l’haureu de demanar al vostre Consell Comarcal, intermediari de l’AOC, a través del tràmit específic de “CAOC Servei de certificació digital” d’EACAT. Aquest tràmit comporta un cost per l'Ajuntament. 

Un cop rebeu el certificat, l’haureu de descarregar i enviar l’arxiu per correu electrònic al vostre consultor del projecte. Caldrà carregar el mateix al servidor de Diputació de Barcelona abans de la primera sessió presencial que realitzem a l’ajuntament.

Si en disposeu de certificat d’òrgan d’ús propi per a altres usos, heu de decidir si s’utilitza el mateix, i comunicar-nos-ho abans de la sessió de posada en marxa. Per exemple, si disposeu del mòdul de Subvencions de Diputació de Barcelona, disposeu d’un segell d’òrgan que podem reutilitzar i no cal comprar un nou.

En el cas que hàgiu de tornar a sol•licitar un segell d’òrgan, l’heu de fer amb l’opció 2, “no cedit en exclusivitat” a l’AOC a través d’EACAT, i comunicant que s’utilitzarà a les aplicacions de registre i el gestor d’expedients.

Aquí trobareu més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/cataleg-de-certificats-2/ ).