Presentació de SeTDIBA. Sessió 1. Material de suport