Registre Entrades i Sortides. Sessió 4. Material de suport.