Especial Estiu: Sessió de reforç sobre l'ús del registre