Sessió sobre com extreure la informació del gestor d'expedients per publicar en el portal de transparència