Què anirà al gestor d'expedients i què no?

freepik

Durant la implantació del projecte apareix el dubte de quina documentació s'incorpora concretament al gestor d'expedients. 

Les eines digitals de SeTDIBA estan pensades per gestionar els expedients administratius. S'entén per expedient administratiu el conjunt ordenat de documents i actuacions que serveixen d'antecedent i fonament a la resolució administrativa, així com les diligències encaminades a executar-la.

Tot allò que no siguin expedients administratius però tinguin:
- Registre entrada.
- Signatura
- Que es carreguin al sistema procedents de les integracions d'altres aplicacions corporatives com per exemple l'aplicació comptable, la gestió de patrimoni o la gestió de les subvencions.

Què NO anirà al gestor d'expedients?
- Temes de comunicació: notes de premsa, fotografies,...
- Temes de protocol que no generin expedient administratiu
- Dies de vacances sense aprovació formal,...
- Expedients de persona
- Préstec de material a entitats.
- Reserva de sales

Trobaràs més informació a la guia de l'usuari tramitador.