Llistat ens locals registre expres implantat

Llistat dels ens locals SeTDIBA amb registre exprés implantat al 2019. Aquests ens locals tenen gran part dels serveis AOC integrats però no la totalitat. Caldrà també planificar data d'integració i de configuració.

A aquests municipis se'ls podrà convocar a la sessió de presentació per si estan interessats en assistir, o si alguna persona implicada en el projecte no va assistir quan es va implantar el registre.

També s'haurà de treballar la part de diagnosi corresponent, les UT, organigrama i dades de configuració per realitzar l'informe de diagnosi corresponent.

Serà obligatoria la seva assistència a les sessions de metodologia i expedients, però podran deciidir si volen o no assistir a la sessió de registre per fer reforç, ja que aquesta formació ja l'han realitzat. S'hauran d'inscriure doncs a la formació pel gestforma per tal d'obtenir l'acreditació corresponent.

El consultor haurà de incidir en l'actualització de les instruccions donades durant la implantació del registre exprés per tal d'integrar-se en el funcionament estandar del SeTDIBA (diligènciar a la UT corresponent, assabentat i informe, oficina de factures electròniques..)

Abans d'iniciar la segona fase, implantació del gestor d'expedients, haurem de revisar els indicadors de la Fita 1 per tal de garantir el bon funcionament del registre.