Metodologia SeTDIBA. Sessió 3. Material de suport.

Què és e-SET? Què és SeTDIBA? Què suposa per l'ajuntament? A qui afecta? Aquest document desenvolupa la metodologia de treball de SeTDIBA.

Podeu consultar els codis e-SET