Presentació de SeTDIBA. Sessió 1. Material de suport

Què és SeTDIBA? Què suposa per l'ajuntament? A qui afecta? Aquest document serveix de suport a l'explicació dels serveis SeTDIBA. També és un recurs que us pot ser d'utilitat per explicar què és SeTDIBA dins de la vostra organització.