Registre Entrades i Sortides. Sessió 4. Material de suport.

Com genereu els assentament del registre d'entrada i de sortida? Com gestioneu la base de dades de tercers? Aquest document serveix de suport a l'explicació de les funcionalitats de l'aplicatiu del resgistre d'entrada i de sortida i de tercers que utilitza SeTDIBA.