S2 - Sessió de diagnosi


A la sessió de diagnosi es recolliran dades relatives a:
- Aspectes de lideratge
- Aspectes de gestió (registre, gestió expedients i pàgina web)
- Aspectes de gestió del canvi
- Aspectes tecnològics

Seguit trobareu els documents que us ajudaran a realitzar l'anàlisi d'aquests aspectes.