Sessió 4 - Registre i tercers

Sessió de formació grupal on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de registre i de tercers. Cal programar la formació en alguna sala capacitada amb ordinadors i projector.

La mecànica es posa en pràctica sobre l'entorn de formació de les aplicacions i s'utilitzen entitats i usuaris de prova. S'incideix especialment en les funcionalitats de reutilització de documents, còpia autèntica (cal portar un escaner portàtil), el codi segur de verificació (CSV) i els justificants de registre.

Seguit trobareu documents de suport de preparació de la sessió [aquí]