Sessió 8 - Arrencada del gestor d'expedients i formació dels electes

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local i amb la presència de l'arxiver, per tal de posar en marxa el gestor d'expedients. Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Durant la sessió cal tramitar un expedient en el màxim de fases possibles, posant ènfasi en la pràctica de la notificació. Cal aprofitar la presència de l'arxiver per tal de donar suport al personal de l'ajuntament davant de dubtes sobre tipologies documentals o sèries documentals.