Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió de formació d'òrgans col·legiats

Friday
05
09:30h
Març 2021
Data de finalització: Friday, 05/03/2021 - 11:30

Sessió de formació específica per a la tramitació d'expedients d'òrgans col·legiats, amb l'equip de secretaria