Publicats els calendaris d'implantació de SeTDIBA

Al Calendari de SeTDIBA disposeu de totes les dates previstes en les properes implantacions . De moment estan les dades dels grups d’implantació 7 i 8. A mode de recordatori aquests grups corresponen a:

Grup implantació 7

Aj. Alpens
Aj. Gaia
Aj. Lluçà
Aj. Sant Agustí de Lluçanès

Grup implantació 8

Aj. Rupit i Pruit
Aj. Sant Boi de Lluçanès
Aj. Sora
Aj. Vilanova de Sau

El calendari és obert i comú per tothom. 

Al calendari es mostren les dates de tots els grups d’implantació, però si voleu consultar les dates d’un grup concret podeu fer:

1. Desplegar el camp “Categories” i seleccionar el grup d’implantació que us interessa
2. Prémer el botó “Filtrar”