Material de gestió del projecte per a empreses

 

 

MATERIAL NECESSARI PER AL VIATGE SeTDIBA:

Aquest material està pensat per facilitar l'aplicació del model SeTDIBA a les empreses que col·laboren (en virtut de l'acord marc per a la implantació de SeTDIBA) amb el Gabinet d'Innovació Digital de la Diputació de Barcelona en el desplegament de l'administració electrònica a la província de Barcelona.

 

El material s'estructura en funció de les sessions de desplegament del model SeTDIBA:

 

Sessió 1 - Presentació

Sessió grupal de presentació del model SeTDIBA. S'explica el model, les principals implicacions del canvi per a l'organització i com es procedirà al desplegament del projecte. S'aprofità la sessió per identificar agents, copsar les expectatives i començar a contrastar diferents aspectes tecnològics que condicionen el desplegament de la solució.

Sessió 2 - Diagnosi

Sessió d'anàlisi de l'organització i del compliment dels diferents requisits tecnològics que es realitza a les dependències de l'ens local. La sessió ha de recollir tota una sèrie d'informació estructurada que ha de permetre el desplegament de la metodologia i les eines a un ens local en concret. 

Sessió 3 - Metodologia

Formació grupal certificada per la Direcció de Formació de la Diputació de Barcelona entorn la metodologia eSET aplicada a SeTDIBA. Es tracten les principals implicacions organitzatives que viurà l'organització en el desplegament del model SeTDIBA.

Sessió 4 - Registre i tercers

Sessió de formació grupal on s'expliquen els procediments estàndard vinculats a l'aplicació de registre i de tercers. CAl programar la formació en alguna sala capacitada amb ordinadors i projector.

Sessió 5 - Arrencada del registre

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local per tal de posar en marxa ACCEDE. Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors que realitzen tasques de registre.

Sessions 6, 7 i 9 - Gestor d'expedients

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estàndard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients. Cal programar la formació en alguna sala capacitada amb ordinadors i projector. La tercera sessió formativa, la número 9, és opcional i es programa en funció de les mancances conceptuals observades en la sessió 8 (de posada en marxa del gestor d'expedients).

Sessió 8 - Arrencada del gestor d'expedients i formació dels electes

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local i amb la presència de l'arxiver, per tal de posar en marxa el gestor d'expedients. Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Sessió 12 - Tancament

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA. Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.

 

Documents de suport

- Manual del gestor d'expedients de Diputació de Barcelona.

- Llistat ens locals amb implantació Registre Exprés

- Entorns formació (document adjunt - només per a Consultors SeTDIBA)

- Procediment gestió projecte SeTDIBA (document adjunt - només per a Consultors SeTDIBA)

- Estructura carpetes Nova Etapa (arxiu adjunt)