Grup d'implantació 17. Ajuntament de la Palma de Cervelló. Sessió Gestor Expedients III.