Grup d'implantació 24. Ajuntament de Vallbona d'Anoia. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SeTDIBA.