Grup d'implantació 30. Sessió formació Registre i Tercers.