El Síndic de Greuges publica l'Informe sobre transparència, accés a la informació pública i bon govern. Abril 2021