Què es el segell o certificat d'òrgan i quan caduca?

L’article 27 de la Llei 39/2015 diu que, entre d'altres, les Entitats Locals podran realitzar còpies autèntiques mitjançant funcionari habilitat o mitjançant actuació administrativa automatitzada.

A l'hora de digitalitzar els documents presentats de forma presencial a les Oficines d'Assistència en Matèria de Regitres (OAMR), la signatura amb segell d'òrgan té l'avantatge de l'eficiència administrativa perquè no ha d'intervenir en cada procés una persona, i que sigui funcionari habilitat.

Si el vostre ens local ja forma part del projecte SeTDIBA, vau necessitar segell d’òrgan per poder iniciar el projecte i realitzar còpies autentiques de documents de forma automatitzada (antigues compulses físiques). Està instal·lat al servidor de Diputació un certificat d’òrgan “Ús directe propi” (identificació i segell de l’ens local o d’una de les seves unitats) (Certificat de Segell electrònic (CDA-1 SGNM)

Sabeu quan caduca aquest certificat d'òrgan que us permet realitzar les còpies autèntiques al registre? Com ho podeu saber per preveure la seva renovació?

Podreu comprovar-ho dins del propi gestor d'expedients, a Configuració General / Seguretat / Configuració de Segell d'Òrgan. Podeu comprovar la data des de la que es valid i fins quan es vàlid (veure imatge). Tindreu accés a aquesta informació si teniu permisos d'administrador/a.

Si esteu preparant la vostra implantació al projecte SeTDIBA:

Aquest certificat l’haureu de demanar al vostre Consell Comarcal, intermediari de l’AOC, a través del tràmit específic de “CAOC Servei de certificació digital” d’EACAT. Aquest tràmit comporta un cost per l'ens local. 

Un cop rebeu el certificat, l’haureu de guardar en local i avisar al vostre consultor del projecte. Caldrà carregar el mateix al servidor de Diputació de Barcelona abans de la primera sessió presencial que realitzem a l’ens local.

Si en disposeu de certificat d’òrgan d’ús propi per a altres usos, heu de decidir si s’utilitza el mateix, i comunicar-nos-ho abans de la sessió de posada en marxa. Per exemple, si disposeu del mòdul de Subvencions de Diputació de Barcelona, disposeu d’un segell d’òrgan que podem reutilitzar i no cal comprar un nou.

En el cas que hàgiu de tornar a sol•licitar un segell d’òrgan, l’heu de fer amb l’opció 2, “no cedit en exclusivitat” a l’AOC a través d’EACAT, i comunicant que s’utilitzarà a les aplicacions de registre i el gestor d’expedients.

Aquí trobareu més informació: https://www.aoc.cat/knowledge-base/cataleg-de-certificats-2/ ).