Congrés de Govern Digital 2019 - Empreses i entitats, relació amb l'AAPP