Congrés de Govern Digital 2019 - Empreses i entitats, relació amb l'AAPP

En el marc del Congrés de Govern Digital 2019 que es va celebrar els dies 17 i 18 de setembre de 2019 a Barcelona, en Jordi Castanyer (Diputació de Girona) i Magda Lorente (Diputació de Barcelona) van realitzar una presentació entorn a la necessitat de facililitar la relació electrònica als subjectes obligats d'acord la Llei 39/2015 de procediment administratiu comú. 

Podeu veure el vídeo de la presentació a: 

El material de suport a la presentació es pot consultar a: https://www.slideshare.net/GovernDigital/cgd2019-sessi-empreses-i-entitats-relaci-amb-laapp 

Durant la sessió es van recollir les propostes dels assistents en relació a com podem ajudar a empreses i entitats en la seva relació telemàtica amb l'administració.

Les propostes que s'han recollit fruit de la participació dels assistents i dels treballadors públics es poden consultar en el document de conclusions --> https://www.slideshare.net/GovernDigital/cgd2019-sessi-empreses-i-entitats-relaci-amb-laapp-conclusions

1
Temes:
Ciutadania
1
Categories:
General