Com extreure la informació dels gestor d'expedients per publicar en el portal de transparència