Com extreure la informació dels gestor d'expedients per publicar en el portal de transparència

Arran de les recomanacions que l'Oficina Antifrau va elaborar per afavorir la transparència i el bon govern durant la gestió de la COVID-19, des de SeTDIBA s'ha iniciat un treball per recopilar i extreure informació del gestor d'expedients per poder-la publicar al portal de transparència. 

En el següent vídeo es reprodueix la sessió informativa als ajuntaments SeTDIBA en relació a com recopilar i extreure aquesta informació del gestor d'expedients. 

Podeu consultar també els materials de la comunitat: 

Fruit d'aquestes sessions es van recollir dues propostes per part dels ajuntaments SeTDIBA: 

  • Recopilar dades també referents a subvencions
  • Incorporar el camp del codi Hèstia d'unitat familiar en tots els expedients relatius a ajuts socials per filtrar i buscar per aquest camp. Incorporar aquest camp permetrà buscar tots els expedients relacionats amb una unitat familiar independentment del sol·licitant o beneficiari. D'altra banda permetrà complir amb els requisits de protecció de dades de caràcter personal i alhora permetre consultar els ajuts atorgats a una unitat familar (sense identificar-la)

En les properes setmanes us donarem més informació sobre la incorporació d'aquests canvis. 

Us interessa recollir des del gestor d'expedients altres dades per publicar al portal de transparència? Explíca'ns-ho a setdiba@diba.cat