Nova línia de suport econòmic per promoure l'ús del canal electrònic amb les entitats i empreses