Nova línia de suport econòmic per promoure l'ús del canal electrònic amb les entitats i empreses

Aquest 2020 els ajuntaments de 5.001 a 20.000 habitants i els consells comarcals tenen al seu abast una línia de suport adreçada a promoure l'ús del canal electrònic entre els col·lectius obligats a la relació telemàtica amb l'administració (entitats sense personalitat jurídica, empreses i col·lectius professionals d'obligada col·legiació).

Aquest suport es pot sol·licitar des del 10 de gener fins el 30 de setembre de 2020, per a activitats realitzades entre l'1 de gener i el 31 de desembre. 

Aquesta línia de suport s'emmarca en el compromís de la Diputació de Barcelona amb els objectius de desenvolupament sostenible. D'una banda, entenent que la capacitació de la petita i mitjana empresa en l'ús del canal digital augmentarà la seva competitivitat a l'hora de formar part dels processos de licitació electrònica

D'una altra, augmentant les habilitats que empreses, entitats i associacions han de tenir per realitzar tràmits telemàticament amb les administracions públiques, ajudant d'aquesta forma a construir societats inclusives a tots els nivells.   

 

L'objectiu és fomentar la creació de tallers pràctics que assegurin que aquests col·lectius coneguin i utilitzin el canal digital. Per assegurar aquest objectiu els tallers han d'estar alineats amb un o més dels següents objectius:

  1. Promoure l'ús del canal digital i dels mitjans d'identificació electrònica entre els col·lectius obligats.
  2. Ajudar a la petita i mitjana empresa a licitar i facturar de forma electrònica
  3. Donar a conèixer el funcionament de la Finestreta Única Empresarial
  4. Ajudar a les entitats locals en la tramitació i justificació de subvencions
  5. Ajudar a les gestories en la seva relació amb l'administració
  6. Ajudar a col·lectius professionals o socials concrets en la seva relació amb l'administració
  7. Donar a conèixer de forma pràctica el dret d'accés a la informació pública 

Qui pot sol·licitar d'aquest recurs? 

En el cas d'ajuntaments de fins 5.000 habitants, la sol·licitud i gestió de l'organització dels tallers l'ha de realitzar el consell comarcal. El consell comarcal haurà de facilitar la realització d'activitats territorialment distribuïdes en la seva demarcació. Tots els ens locals participants d'una activitat comarcal hauran de fer accions de comunicació en el seu territori.

Els ajuntaments de 5.001 a 20.000 habitants, poden sol·licitar el recurs directament. 

Com han de ser aquests tallers? 

Els tallers han de ser eminentment pràctics i han d'assegurar que en acabar el curs, els assistents tenen la capacitat tècnica i coneixements per poder relacionar-se electrònicament amb l'administració. 

Què cobreix aquest suport econòmic?

Cobreix les despeses de capítol 1, 2 o 4 derivades de la impartició d'aquests tallers fins a un màxim de 600 euros per taller. 

Els ajuntaments de 5.001 a 20.000 habitants poden realitzar 1 sol·licitud de suport econòmic per a un taller. 

Els consells comarcals podran realitzar tantes sol·licituds com número resulti d'aplicar la fórmula: número ajuntaments <5.001 de la comarca/5, arrodonit a la unitat superior

Què heu de tenir present? 

  • Tots els tallers han d'incorporar un apartat dedicat a treballar amb els assistents els sistemes d'identificació i signatura al seu abast (certificat de representat legal, idCAT, o en tot cas, l'idCAT Mòbil)
  • Si l'ens sol·licitant de l'ajut disposa del servei REPRESENTA proveït pel Consorci AOC, els tallers han d'incorporar un apartat dedicat a informar als assistents sobre com utilitzar aquest servei. 
  •  La documentació lliurada als participants s'ha d'ajustar a la llicència Creative commons de Reconeixement-No comercial (CC BY-NC). Una còpia de d'aquesta documentació en format editable serà aportada en el moment de la justificació i podrà ser compartida a través de la comunitat SeTDIBA com a materials reutilitzables.

Trobaràs tota la informació sobre aquest recurs al catàleg 2020

En cas de dubte...

Trúca'ns i t'ajudem a orientar la teva proposta

Gabinet Innovació Digital
gb.innovaciod@diba.cat 
tlf. 934 022 803

1
Fitxers adjunts:
1
Temes:
Ciutadans
1
Categories:
General