Apunts

El servei Fem-ho fàcil aproxima l’administració digital a la ciutadania dels municipis de menor dimensió

El Servei Fem-ho fàcil, és un canal de suport telefònic a la ciutadania en la relació electrònica amb el seu Ajuntament.

SeTDIBA integra la gestió de la documentació comptable a la tramitació ordinària dels expedients

Durant el 2021 s’ha completat la 1a fase de la integració de la gestió comptable amb el gestor d’expedients oferts ambdós per Diputació. Aquesta fase ha suposat la integració de les eines per a 16 ens locals.

Publicat l'informe de necessitats en matèria de transparència i bon govern dels ens locals de la demarcació de Barcelona

 

247 ens locals  (el 79% dels ens locals menors de 50.000 han) han donat resposta a l’enquesta de necessitats en els àmbits de suport que presta el Gabinet d’Innovació Digital.

L’Àrea d’Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial i el Consorci AOC es coordinen per simplificar la visualització dels tràmits del ciutadà a internet

La informació dels tràmits fins ara, es mantenia des de diferents plataformes (web municipal, seu electrònica i portal de transparència). Aquesta actualització podia generar inconsistències en la informació que s’ofereix en les diferents plataformes.

Nova edició del curs pràctic de Procediment administratiu adaptat al SeTDIBA. 10a. EDICIÓ!!

Obrim la 10a. edició del curs pràctic de Procediment Administratiu, adreçat als ens locals que han implantat SeTDIBA en la seva totalitat o que estan en procés d'implantació.

Nova edició del curs "Procediment administratiu electrònic bàsic amb metodologia eSET". 3a EDICIÓ!!

 

Tens experiència en procediment administratiu, però et sents perdut a l’hora d’implementar els requisits de l’administració electrònica? Aquest curs et pot interessar! 

Et permetrà entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d'acord amb la normativa aplicable i independentment de l’eina de gestió d’expedients utilitzada.

Disponible el vídeo sobre el quadre de comandament SeTDIBA

Podeu recuperar la sessió sobre com el quadre de comandament i com prendre decisions en base a dades en els ajuntaments SeTDIBA en el nostre canal de youtube: 

Aquesta sessió us permetrà conèixer quin valor us aporten cadascun dels àmbits analitzats en el quadre de comandament i per on començar a treballar-lo.

--> Accés al vídeo

Balanç de la formació en transformació digital, transparència i bon govern al mon local

Aquest 2021 s’ha ampliat l’oferta formativa passant d’un ventall de 3 accions al 2020 a 12 accions formatives amb 17 edicions al 2021. El 58% de l’oferta formativa del 2021 ha estat impartida per docents interns.

El Gabinet d’Innovació Digital ha completat l’ampliació d’oferta formativa responent així als objectius i les demandes locals que s’havia proposat per a aquest 2021.

La col·laboració institucional i la governança multinivell impulsats des dels projectes de l’Àrea, exposats al Congrés de Govern Digital 2021

F. Xavier Forcadell, Coordinador de l'Àrea d'Innovació, Governs Locals i Cohesió Territorial, va participar en el congrés de Govern Digital 2021 amb la ponència Col·laboració institucional i governança multinivell per garantir els drets digitals de la ciutadania a tots els municipis.

Accés a la ponència