Registre

Un regidor que no forma part del Govern pot tenir accés al registre d’entrades i sortides?

La Comissió de Garanties d'Accés a la Informació Pública (GAIP) ha resolt en el dictamen 7/2019 que els membres de l’Ajuntament tenen dret a accedir al registre municipal d’entrades i sortides, sens perjudici de la necessitat d’evitar que puguin accedir a dades afectades pels límits establerts per l’article 164.3 TRLMRLC. 

1

Com guardar els justificants del registre telemàtics de sortida a EACAT al gestor d'expedients

Els documents enviats directament per EACAT queden emmagatzemats al gestor documental. És important guardar l'evidència de l'enviament per EACAT en l'expedient administratiu.  

1
Wednesday
25
08:15h
Març 2020

Grup d'implantació 17. Ajuntament de la Palma de Cervelló. Tasques integració AOC.

Aquest dia es faran les tasques per integrar les aplicacions AOC (Mux i eTAULER) als sistemes SeTDIBA de l'Ajuntament de la Palma de Cervelló.

Friday
27
09:30h
Març 2020

Grup d'implantació 17. Ajuntament de la Palma de Cervelló. Sessió arrencada del Registre i Tercers.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local per tal de posar en marxa ACCEDE. Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors que realitzen tasques de registre.

Thursday
26
09:30h
Març 2020

Ajuntament de la Palma de Cervelló sessió formació Registre i Tercers.

Sessió de formació grupal on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de registre i de tercers. CAl programar la formació en alguna sala capacitada amb ordinadors i projector.

Tuesday
28
09:00h
Abril 2020

Sant Jaume de Frontanyà i Castellar de n'Hug - Suport a l'arrencada de registre

Aquesta sessió es realitzarà a les instal·lacions dels respectius Ajuntaments. Resta pendent acabar de lligar els horaris amb els ajuntaments implicats.

Thursday
23
09:00h
Abril 2020

Quar - Suport a l'arrencada de registre

Aquesta sessió es realitzarà a les instal·lacions de l'Ajuntament, tot i que resta pendent decidir si es realitzarà a les dependències de Quar o bé a les de Olvan.

Tuesday
21
09:00h
Abril 2020

Casserres - Suport a l'arrencada de registre


Aquesta sessió es realitzarà a les instal·lacions de l'Ajuntament.

Tuesday
03
09:30h
Març 2020

Grup d'implantació 11. Formació Gestió d'Expedients III

Ajuntaments participants:

Grup d'implantació 11: Castellolí, La Llacuna, Carme i Orpí