Què és SeTDIBA?

El nou recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital és el conjunt de serveis d'administració digital que ofereix la Diputació de Barcelona als ajuntaments de menys de 5.000 habitants i les entitats municipals descentralitzades de la demarcació de Barcelona.

A través de SeTDIBA es proveeix a aquests ens locals de serveis de suport per implantar mètodes de treball comuns, d'accés a eines tecnològiques, i de serveis de suport per a la seva utilització continuada.

Què implica SeTDIBA?

  • Posar en marxa un model de treball compartit: el model e-SET, definit inicialment pel Consorci AOC i adoptat i impulsat per la Diputació de Barcelona per al desenvolupament de SeTDIBA.

L’e-SET consisteix en un conjunt d’instruccions i mètodes per gestionar els documents, els expedients i les tasques que es deriven de la gestió diària d’un ajuntament de reduïda dimensió organitzativa. 

  • Implantar les eines tecnològiques que donen suport al model de treball: registre i gestor d'expedients electrònics.
  • Integrar, de manera progressiva, aquesta eines (registre i gestor d'expedients electrònics) amb la resta de serveis i sistemes telemàtics oferts per la Diputació de Barcelona i amb els del Consorci Administració Oberta de Catalunya (AOC) com ara els següents: e-NOTUM, e-TAULER, EACAT, E-TRAM, e-FACT, iARXIU, MUX, VIA OBERTA i altres que es puguin incorporar en el futur.