Preguntes més freqüents

 

Les preguntes més freqüents recopilen en forma de qüestió els aspectes que generen més dubtes durant la implantació de SeTDIBA i les preguntes que de forma reiterada arriben al servei de suport. 

Aquestes qüestions estan classificades en els següents àmbits: 

 

  • Requisits tècnics: recull les preguntes relacionades amb tots els aspectes tècnics a complir per tal que la implantació de SeTDIBA sigui un èxit. A tall d'exemple, en aquest apartat trobareu preguntes relatives a certificats, configuracions, equipament, alta de serveis, entre d'altres.

  • Gestió del projecte: recull les preguntes que els ens locals més ens deriven durant la implantació i fan referència a com gestionar el projecte. A tall d'exemple, trobareu preguntes relatives a qui ha de participar en el projecte, quin rol juguen els tècnics d'altres administracions, entre d'altres. 

  • Metodologia e-SET i criteris generals: recull les preguntes més freqüents que es produeixen quan s'aplica la metodologia e-SET. També es recullen altres preguntes freqüents derivades de l'aplicació de criteris generals de tramitació.

  • Eina de registre: en l'àmbit de les eines de gestió digital, les preguntes més freqüents donen resposta a com fer coses concretes.

  • Eina de gestió d'expedients: en l'àmbit de les eines de gestió digital, les preguntes més freqüents donen resposta a com fer coses concretes.

  • Com estructuro els expedients de...?: recull preguntes més freqüents referents a com organitzar els expedients en el món digital tenint present aspectes de transparència, protecció de dades i accés a la informació pública. 

  • Eines AOC i integracions: les preguntes més freqüents d'aquest àmbit donen resposta a aspectes relacionats amb les integracions amb eines del Consorci AOC.

  • Ciutadans: recull les preguntes relacionades amb l'ús del servei per part del ciutadà. L'ús de les plataformes de tramitació electrònica sovint genera dubtes al personal de l'ajuntament del tipus: Per recollir la notificació és necessari tenir certificat? Què ha de fer el ciutadà si no pot accedir a la notificació?

  • Quadre de Comandament: recull de les preguntes més freqüents relacionades amb el Quadre de Comandament SeTDIBA.

 

Teniu alguna pregunta que us agradaria trobar? feu-nos la teva proposta.