Derivació de consulta a servei de suport a la ciutadania: Fem-ho fàcil!

Aquest formulari permetrà als ens locals SeTDIBA derivar trucades de ciutadans al servei de suport per tal que els truquin directament. 

Aquest servei entra en funcionament quan l'ens local comença la seva transformació digital dins el projecte SeTDIBA.

Entre les novetats del 2023 del servei, s'ha incorporat un servei de videoatenció per a persones amb dèficit autidiu, atenció en més de 40 idiomes, així com un canal de consultes a través de watsapp que es posarà en marxa properament.

Us informem que les dades personals facilitades en aquest formulari seran tractades per l’empresa Adtende, S.L. contractista de la Diputació de Barcelona per a la prestació del servei de suport telefònic a la ciutadania, amb l'única finalitat de respondre i valorar-ne el resultat, i en compliment d'una missió efectuada en interès públic. Aquestes dades no se cediran a tercers, si no és per imperatiu legal, i es conservaran d'acord amb la política de gestió documental de la Diputació de Barcelona.

Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió, oposició i limitació al tractament de les dades a la Seu electrònica, presencialment o per correu postal al Registre General de la Diputació de Barcelona.

També teniu a la vostra disposició la bústia del delegat de protecció de dades (dpd@diba.cat), que resoldrà qualsevol consulta o queixa sobre la vostra privacitat. Tot i que per aquesta via obtindreu la resposta adequada, podeu presentar, si ho considereu oportú, la reclamació corresponent al web de l'Autoritat Catalana de Protecció de Dades.

Per tal de disposar materials de difusió podeu accedir a aquest enllaç: https://www.diba.cat/es/web/fem-ho-facil/materials

Trobareu més informació aquí: Fem-ho fàcil!

 

Aquest camp no és obligatori però sí és molt important com a canal alternatiu de contacte
1
Temes:
Ciutadania
1
Categories:
#EmQuedoACasa