certificat

Com exportar i importar el certificat digital de l'ordinador a un altre?

Per treballar amb el certificat T-CAT-P que teniu instal·lat a un ordinador en un de diferent heu de:

1

Com puc configurar els tràmits d'e-TRAM per a identificar el ciutadà de forma fefaent?

D'acord amb l'article 9 de la Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del procediment administratiu comú de les administracions públiques les administracions públiques estan obligades a verificar la identitat dels interessats en el procediment administratiu.

Quin segell d'òrgan necessito i com el puc sol·licitar?

L’AOC us pot demanar un segell d’òrgan per tramitar l’alta d’alguns serveis. Si ja teniu e-TAULER l’AOC ja disposa d’un segell òrgan del vostre ens. En el moment en que es va configurar el servei d’e-TAULER, vau decidir si el cedíeu en exclusivitat.

Per tal d’implementar el projecte SeTDIBA, necessiteu un segell d’òrgan per poder realitzar còpies autentiques i que s’utilitzarà amb els aplicatius que utilitzarem amb SeTDIBA.