Cursos de Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA

S'ha iniciat la programació de 3 edicions del curs Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA adreçats als ens locals que han implantat SeTDIBA en la seva totalitat o estan en procés d'implantació del gestor d'expedients SeTDIBA. 

El curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

  • Entendre els elements bàsics del procediment administratiu electrònic genèric regulat per la Llei 39/2015 del procediment administratiu comú de les administracions públiques.
  • Entendre la dinàmica d'impulsar els expedients d¿acord amb els tràmits de la metodologia e-SET i les eines proveïdes per SeTDIBA.
  • Posar en pràctica conceptualment com l'ús de les eines SeTDIBA permet acomplir amb el procediment genèric marcat per la Llei 39/2015.

Durant el curs es tractaran aspectes generals i àmbit d'aplicació de la Llei 39/2015 de Procediment Administratiu Comú, com funciona la figura de l'impulsor de l'expedient en el model SeTDIBA, els tràmits del procediment administratiu SeTDIBA, la importància dels terminis o la configuració de les dades bàsiques d'un expedient. 
 

El curs s'orienta als ajuntaments i EMDs de les comarques indicades, però en cas que quedin places, s'ofertaran a la resta d'ens locals que ja hagin implantat o entiguin en fase d'implantació.

Destinataris 

Personal administratiu, tot i que també pot ser d’interès per a altres tècnics municipals.

Inscripcions                         

Les inscripcions es realitzaran mitjançant l’aplicació Gestforma, i la confirmació de la inscripció per part de la Diputació de Barcelona es farà per correu electrònic.

Per motius logístics i de dinàmica de la sessió el nombre de places és limitat. Les sol·licituds seran ateses considerant l'adequació del perfil dels demandants i l'ordre de presentació de les sol·licituds.

Es requereix validació/autorització a Gestforma de la persona Responsable Municipal de Formació a cada ens públic.

Acreditacions

Un cop finalitzat el taller, les persones assistents es podran descarregar l’acreditació a través de l’aplicació Gestforma, sempre i quan hagin assistit el 100% de les sessions i hagin completat l’avaluació de l’acció formativa.

Previsió de cursos

EXT2020/0142- 1a edició  Alt Penedès i Baix Llobregat 

14 i 21 de febrer 
Recinte Escola Industrial, Ed. 25, Aula S1, - C/ Urgell 187 , - Barcelona

Podeu fer efectives les vostres inscripcions fins el dia 31 de gener.

EXT2020/0143 - 2a edició  - Anoia 

Dates: 18 de març de 9:30 a 14:00 i 25 de març de 9.30 a 15:00.
Sala:Sala de Plens al Consell Comarcal de l’Anoia. 
Consell Comarcal de l’Anoia, Pl. Sant Miquel, 5; 08700 IGUALADA 

Inscripcions obertes

EXT2020/0144  -3a edició  - Osona 

21 i 28 d’abril 
Edifici del Sucre. Vic

Inscripcions obertes