Voleu rebre les novetats relacionades amb SeTDIBA?: Alta, baixa o modificació de la Comunitat SeTDIBA

Informació bàsica sobre protecció de dades:

Responsable del tractament: Diputació de Barcelona

Finalitat del tractament:   Creació d’una llista de correu per informar de les novetats de la comunitat virtual SeTDIBA

Legitimació per tractar les dades: Prestació de serveis d’administració digital als ens locals 

Destinataris de les dades: No es preveu la cessió de les dades
Drets de les persones interessades: Podeu exercir els drets d'accés, rectificació, supressió i limitació i oposició al tractament de les vostres dades a través de la Seu electrònica https://seuelectronica.diba.cat/serveis-de-la-seu/proteccio-dades/default.asp

Informació addicional: Dades de contacte de la persona delegada de protecció de dades per a consultes, queixes, exercici de drets enviar un mail a: delegatprotecdades@diba.cat

Per a més informació accediu a https://www.diba.cat/avislegalcomunitats

---------------------------------------------------------------------------------------------

Si voleu rebre notícies destacades de la Comunitat SeTDIBA, ompliu aquestes dades: