Manual bàsic del gestor d'expedients

Aquest manual està pensat per donar unes primeres instruccions a nous membres de les corporacions locals que han de validar i signar documents.

Es tracta d'un primer manual que us permetrà donar resposta als dubtes inicials sobre: 

  • com entrar dins del gestor d'expedients,
  • com signar i validar documents,
  • com buscar documents, expedients, i tràmits i tasques
  • com recollir una notificació electrònica. 

Recordeu que l'apartat Manuals trobareu més manuals sobre l'ús de les aplicacions SeTDIBA.