Suport programat "ELECTES DE GOVERN"

Destinat a:

 • Electes que formen part de l’equip de govern a ens locals amb SeTDIBA implantat (no s’accepten sol·licituds d’ens locals que encara estan en fase d’implantació).  És imprescindible que aquests electes disposin d’un usuari creat sobre el gestor d’expedients.

Descripció:

 • Es contextualitza el paper del gestor d’expedients en el flux de treball que implica el procediment administratiu. Sobre aquest flux es visualitza la intervenció dels electes de govern, principalment a l'hora de cercar informació i signar electrònicament. Es comenten els requisits tècnics mínims que requereix aquesta intervenció i es mostra funcionalment com han d’operar sobre l’eina davant d’una petició d’informació o signatura per part dels tècnics de l’ens local.

Duració:

 • Una hora i mitja

Imprescindible:

 • Tot i que la formació és en línia, es requereix una actitud d’escolta activa i participació. No el sol·liciteu si el dia de la formació no us podeu abstraure del vostre dia a dia, de  trucades o d’atenció presencial.
 • PC amb micròfon i càmera. ES PREGA COMPROVAR EL CORRECTE FUNCIONAMENT D’AQUESTS ELEMENTS AMB ANTERIORITAT A LA SESSIÓ.
 • Recordeu que l'ordinador des del qual us connecteu ha d'estar configurat correctament per a poder utilitzar les eines SeTDIBA. Podeu trucar al servei de suport per assegurar aquest aspecte.

Certificació:

 • Aquest suport programat NO facilita certificació formativa per part de la Direcció de Serveis de Formació de la Diputació de Barcelona.

CONTINGUT DE LA SESSIÓ: TÈCNICS EXTERNS A L’ORGANITZACIÓ

 • El model SeTDIBA. Amb SeTDIBA no esteu sols. Codis de suport.
 • Tipologia d'usuaris a FIRMADOC. Configuració de l'usuari
 • L'expedient. Els documents i els tràmits. El flux del procediment administratiu.
 • Requisits tècnics. Navegador i component de signatura. Signar sobre el Gestor d'Expedients.
 • El document signat. L’índex de l’expedient i el CSV
 • El treball diari amb el gestor d’expedients. Tràmits i aprovació de documents.
 • La cerca d’expedients i l'explotació de la informació
 • Notificacions electròniques
 • El quadre de comandament SeTDIBA per a electes de govern