Preguntes més freqüents

Quin tipus de documentació s'incorpora al gestor d'expedients SeTDIBA?

Tot seguit s'especifiquen els criteris generals per valorar la documentació que s'ha d'incorporar al gestor d'expedients:

1. Per defecte, tots els actes administratius i documents que deixen constància de l’activitat de l’ajuntament (sigui procediment administratiu estrictament o no), es guarden en el gestor d'expedients

Com instal·lo i configuro mòbils i/o tauletes per a la signatura electrònica de documents?

 

 

En el cas que vulgueu fer servir algun dispositiu mòbil per a la signatura electrònica de documents, caldrà que instal·leu a aquest dispositiu la app FirmaDoc Mobile. Els documents de configuració del Firmadoc Mobile s’adjunten com fitxers adjunts a aquest article amb totes les especificacions per a la correcta instal·lació per IOS i per Android.

2

Quin segell d'òrgan necessito i com el puc sol·licitar?

L’AOC us pot demanar un segell d’òrgan per tramitar l’alta d’alguns serveis. Si ja teniu e-TAULER l’AOC ja disposa d’un segell òrgan del vostre ens. En el moment en que es va configurar el servei d’e-TAULER, vau decidir si el cedíeu en exclusivitat.

Per tal d’implementar el projecte SeTDIBA, necessiteu un segell d’òrgan per poder realitzar còpies autentiques i que s’utilitzarà amb els aplicatius que utilitzarem amb SeTDIBA.

Quina diferència hi ha entre una T-CAT i una T-CAT P?

Existeixen, dues diferències bàsiques entre la T-CAT i la T-CAT P:

1. La T-CAT és una targeta física i, en canvi, la T-CAT P és un programari software.

2. LA T-CAT només es pot fer servir en ordinadors i, en canvi, la T-CAT P es pot utilitzar tant en ordinadors com en dispositius mòbils (tablets i mòbils).

 

Com veu el ciutadà una notificació electrònica?

Des del moment que enviem notificacions electròniques ens podem trobar que un ciutadà, entitat o empresa ens demani més informació sobre com recollir una notificació. 

Tot seguit us mostrem els passos que ha de fer el ciutadà per tal que el pugueu orientar. 

1. L'usuari rep un correu electrònic que fa la funció d'avís de recepció de la notificació (no és la notificació en sí). 

Un mostrem un correu d'exemple:

Com configuro els ordinadors que treballin amb SeTDIBA?

Els ordinadors que treballin amb SeTDIBA han de disposar dels següents requisits tècnics:

 

1

Dona error al generar un document. Què faig?

Quan el gestor d'expedients no et permet generar un document, fes el següent:

Ciutadans

Aquí trobareu les preguntes relatives a l'ús dels d'administració digital per part del ciutadà.

L'ús de les plataformes de tramitació electrònica moltes vegades genera dubtes al personal de l'ajuntament, per exemple, què ha de fer el ciutadà si no pot accedir a la notificació?, per recollir la notificació és necessari tenir un certificat?

Què faig si no em reconeix el certificat T-CAT?

Si no us reconeix el certificat T-CAT al vostre PC recordeu que:

Gestió del projecte

Aquí trobareu les preguntes relatives a la gestió del projecte en sentit ampli, és a dir, preguntes que sorgeixen durant la implantació de SeTDIBA. Aquestes fan referència a qui ha de participar en el projecte, quin rol juguen els tècnics d'altres administracions, etc.