Castellbell i el Vilar

Friday
30
09:30h
Setembre 2022

Grup d'implantació 35. Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Sessió arrencada del Gestor d'Expedients.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local per tal de posar en marxa el Gestor d'Expedients.Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Thursday
29
09:30h
Setembre 2022

Grup d'implantació 35. Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Sessió arrencada del Registre.

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local per tal de posar en marxa el registre d'entrada. Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Tuesday
20
09:30h
Setembre 2022

Grup d'implantació 35. Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Sessió de formació pràctica prearrencada I.

Sessions de formació pràctica prearrencada. Durant aquestes sessions es treballarà amb casos reals, començant a obrir “segona part” d’expedients que ja es treballen amb l’anterior gestor d’expedients i també es comprovaran que tots els requisits tècnics estan preparats per fer-ne l’arrencada definitiva.

Tuesday
24
09:00h
mai 2022

Grup d'implantació 35. Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Sessió formació Registre i Tercers.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estàndard vinculats a l'aplicació de registre i de tercers.

Thursday
19
09:00h
mai 2022

Grup d'implantació 35. Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Sessió Gestor Expedients II

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estàndard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Wednesday
18
09:00h
mai 2022

Grup d'implantació 35. Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Sessió Gestor Expedients I.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estàndard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Thursday
05
09:00h
mai 2022

Grup d'implantació 35. Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Sessió metodologia SETDIBA

Formació grupal certificada per la Direcció de Formació de la Diputació de Barcelona entorn la metodologia eSET aplicada a SeTDIBA.

Es tracten les principals implicacions organitzatives que viurà l'organització en el desplegament del model SeTDIBA.

Tuesday
15
09:00h
Febrer 2022

Grup d'implantació 35. Ajuntament de Castellbell i el Vilar. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SETDIBA

Sessió d'anàlisi de l'organització i del compliment dels diferents requisits tecnològics, que es realitza a les dependències de l'ens local. La sessió ha de recollir tota una sèrie d'informació estructurada que ha de permetre el desplegament de la metodologia i les eines a un ens local en concret.