Destacats

En quin estat es troba la gestió digital al meu ajuntament? nou Quadre de Comandament pels ens locals SeTDIBA

Imatge: shutterstock 514796956

Aquesta setmana iniciem el pilotatge d'un nou Quadre de Comandament, que facilitarà als ajuntaments SeTDIBA el seguiment de la gestió digital.