Destacats

Integrar el gestor d’expedients amb la carpeta ciutadana "El meu Espai"


Integració del gestor d'expedients amb la carpeta ciutadana "El meu espai"


L’AOC posa a disposició de la ciutadania el nou servei El meu Espai (myGov) que facilita una visió general de les actuacions realitzades entre el ciutadà amb les diferents administracions.

El ciutadà ja pot fer ús del servei de la carpeta ciutadana El meu Espai i visualitzarà les trameses i les notificacions que hagi sol·licitat o rebut. 

1

NOVETATS 22 NOVEMBRE 2023

Des del mes de març estem treballant en un pla de millora i estabilització del mòdul de Secretaria. A continuació detallem els canvis que es produeixen.

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • AytosSecretaria: versió 2.3.5


DESTAQUEM


Substitució del component que converteix el format dels documents

NOVETATS 30 OCTUBRE 2023

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 3.9.10


Augment del nombre de reintents de descàrrega d'anotacions telemàtiques

L’eina de registre anul·la anotacions de forma automàtica quan accedeix a l’AOC perquè li torni la documentació associada a l’anotació i no li retorna cap informació. L’eina ho interpreta com que l’anotació no existeix a l’AOC i per tant l’anul·la automàticament.

NOVETATS 3 de JULIOL 2023

Nova versió de Registre d'entrada/sortida que corregeix un parell incidències amb les integracions amb AOC:

 • Podeu fer una notificació telemàtica per eNOTUM a un passaport des del gestor d’expedients.
 • El justificant d’una comunicació realitzada per EACAT es descarrega dins de l’expedient.

NOVETATS 19 de MAIG 2022

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 2.83.22

Les incidències que es resolen:

NOVETATS 29 de MARÇ 2022

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 2.82.60
 • Gestió expedients: versió 20.5.40

Algunes incidències i millores que es resolen?

NOVETATS 6 de JULIOL 2021

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 2.80.22
 • Gestió expedients: versió 20.3.27

Requeriments tècnics

Per poder generar plantilles cal que els vostres equips informàtics disposin com a mínim de les versions Microsoft Word o Libre Office següents:

 • Libre office: 6.3.0.1
 • Word: 2010 SP2

Algunes incidències que es resolen?

NOVETATS 27 d’OCTUBRE 2021

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 2.81.33
 • Gestió expedients: versió 20.5.11

Algunes incidències i millores que es resolen?