formació

Nova edició del curs pràctic "Els càrrecs electes i la digitalització municipal". 2a EDICIÓ!!

Hem planificat una nova edició del curs "Els càrrecs electes i la digitalització municipal" adreçat a membres dels equips de govern dels ens locals SeTDIBA.

Nova edició del curs pràctic de Procediment administratiu adaptat al SeTDIBA. 7a EDICIÓ!!

Obrim la 7a edició del curs pràctic de Procediment Administratiu, adreçat als ens locals que han implantat SeTDIBA en la seva totalitat o que estan en procés d'implantació.

Teniu dubtes sobre el procediment administratiu o de com adaptar-lo a les noves eines SeTDIBA? Aquest curs té per objectiu fer una aproximació pràctica (es realitza en format taller) que permeti als assistents: 

4ª, 5ª i 6ª EDICIÓ COMPLETES!!!. Nous cursos pràctics de Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA!

4ª i 5ª EDICIÓ COMPLETA!!. NOVA EDICIÓ A L'OCTUBRE OBERTA!!. 

NOUS CURSOS PRÀCTICS DE PROCEDIMENT ADMINISTRATIU ADAPTATS AL SeTDIBA!! (ONLINE!!)

PREINSCRIPCIONS OBERTES!

Degut a l'alta demanda d'aquests cursos pràctics, hem planificat 3 nous cursos per a l'últim trimestre del 2020, adreçats als ens locals que han implantat SeTDIBA en la seva totalitat o que estan en procés d'implantació.

Reactivació dels cursos de Procediment administratiu aplicat a SeTDIBA!

Hem tornat a planificar els 2 cursos que es van haver d'aturar a causes de la COVID19. Us donem detalls més abaix!!

Friday
05
09:30h
Març 2021

Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió de formació d'òrgans col·legiats

Sessió de formació específica per a la tramitació d'expedients d'òrgans col·legiats, amb l'equip de secretaria

Tuesday
17
09:00h
Novembre 2020

Grup d'implantació 20 - Sessió de tancament (II)

Ajuntaments participants:

- Cassserres

- Sant Jaume de Frontanyà

Thursday
19
10:00h
Novembre 2020

Grup d'implantació 19 - Sessió de tancament (II)

Ajuntaments participants:

- Talamanca

- Collsuspina

- Mura

Wednesday
10
09:30h
Març 2021

Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió Gestor Expedients III.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

 

Thursday
18
09:30h
Febrer 2021

Grup d'implantació 32. Muntanyola. Formació Gestió d'Expedients II

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.