Com sol·licitar-ho?

Amb l'aprovació de la modificació del Catàleg de serveis 2020 del Pla Xarxa de Governs Locals es va incorporar el recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital.

Enguany al Catàleg de serveis, els municipis menors de 5.000 habitants, les mancomunitats i les entitats municipals descentralitzades, que no disposin de gestor d'expedients amb documents autèntics que requereixen d'un procés de migració, el poden sol·licitar, prèvia acceptació de les condicions d'accés del recurs. El període de sol·licitud comença l'1/07/2022 i finalitza el 31/12/2022.