Com sol·licitar-ho?

Amb l'aprovació de la modificació del Catàleg de serveis 2023 del Pla Xarxa de Governs Locals s'ha incorporat el SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital, per a ens locals d'entre 5.000 i 20.000 habitants. 

Enguany al Catàleg de serveis, queda obert per a tots els ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, tant si tenen implantat gestor d'expedients, com si no en tenen. També podran demanar el recurs SeTDIBA les Entitats Municipals Descentralitzades, els Consells Comarcals i els ens dels sector públic. Es poden consultr les condicions d'accés al Catàleg des d'aquest enllaç. El període de sol·licitud comença l'3/07/2023 i finalitza el 31/12/2023.