Com sol·licitar-ho?

Amb l'aprovació de la modificació del Catàleg de serveis 2020 del Pla Xarxa de Governs Locals s'ha incorporat el recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital.

Enguany al Catàleg de serveis, els municipis menors de 5.000 habitants que no hagin sol·licitat el recurs anteriorment, el poden sol·licitar, prèvia acceptació de les condicions d'accés del recurs. El període de sol·licitud comença l'1/02/2021 i finalitza el 30/04/2021.