El servei Fem-ho fàcil aproxima l’administració digital a la ciutadania dels municipis de menor dimensió

El Servei Fem-ho fàcil, és un canal de suport telefònic a la ciutadania en la relació electrònica amb el seu Ajuntament.

A través d’aquest servei de suport, la ciutadania pot resoldre dubtes i rebre atenció personalitzada per realitzar  tràmits a través d’internet, com ara superar dificultats amb l’ús dels sistemes d’identificació i signatura digitals, presentar qualsevol sol·licitud a través d’internet o accedir a notificacions electròniques.

També es un servei que poden gaudir les empreses i entitats, si tenen dificultats per presentar factures electròniques, participar de licitacions públiques, presentar-se a un ajut o subvenció o realitzar qualsevol altra sol·licitud pel canal electrònic.

Actualment més de 90 ajuntaments ofereixen a la seva ciutadania aquest servei prestat per Diputació de Barcelona de forma gratuïta. Per poder gaudir d’aquest servei cal ser beneficiari de SeTDIBA: serveis per a la transformació digital (http://www.diba.cat/fem-ho-facil).

El servei Fem-ho fàcil està disponible de dilluns a divendres, en horari de 9 a 15h. a través del telèfon 935950464. Aquest telèfon té el cost habitual d’una trucada local, i no té cap tarificació addicional per a l’usuari.

També es pot adreçar una consulta a través dels canals alternatius per a que un agent del servei es posi en contacte amb el ciutadà:

Amb aquest servei, la Diputació de Barcelona apropa l’administració digital a la ciutadania promovent l’accés als serveis digitals de manera inclusiva a tots els col·lectius socials. També promou l’accés de la petita i mitjana empresa a la licitació pública impulsant el desenvolupament econòmic local. 

Aquest servei forma part del conjunt de serveis que la Diputació de Barcelona presta per a reducció de l’escletxa digital. En aquest sentit, cal destacar l’acció coordinada amb la Xarxa de Biblioteques Municipals, per facilitar punts de connexió a internet des d’on la ciutadania pot realitzar tràmits municipals.  

Què he de fer si sóc un ens local beneficiari de SeTDIBA i m'interessa el servei?

1
Temes:
Ciutadania
1
Categories:
General