novetats

NOVETATS 3 de JULIOL 2023

Nova versió de Registre d'entrada/sortida que corregeix un parell incidències amb les integracions amb AOC:

 • Podeu fer una notificació telemàtica per eNOTUM a un passaport des del gestor d’expedients.
 • El justificant d’una comunicació realitzada per EACAT es descarrega dins de l’expedient.

NOVETATS 6 de JUNY 2023

Nova versió de les eines!! Ja disposem d'una versió de les eines que incorporen algunes de les propostes de millora que ens heu fet arribar i la correcció d'algunes incidències. T'ho expliquem tot en un breu video de SeTANTA segons

REQUISITS

Cal actualitzar:

NOVETATS 19 de MAIG 2022

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 2.83.22

Les incidències que es resolen:

NOVETATS 29 de MARÇ 2022

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 2.82.60
 • Gestió expedients: versió 20.5.40

Algunes incidències i millores que es resolen?

NOVETATS 6 de JULIOL 2021

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 2.80.22
 • Gestió expedients: versió 20.3.27

Requeriments tècnics

Per poder generar plantilles cal que els vostres equips informàtics disposin com a mínim de les versions Microsoft Word o Libre Office següents:

 • Libre office: 6.3.0.1
 • Word: 2010 SP2

Algunes incidències que es resolen?

NOVETATS 27 d’OCTUBRE 2021

La versió de les eines s’actualitzen a:

 • Registre i Tercers: versió 2.81.33
 • Gestió expedients: versió 20.5.11

Algunes incidències i millores que es resolen?

Millores de la versió 19.01 del gestor d'expedients

En al nova versio del gestor d'expedients (versió 19.01) s'incorporen algunes millores demanades pels ens locals. D'altres canvis venen marcats per l'adaptació del programari a la normativa vigent.

Tot seguit s'inventarien les principals millores de la versió. En el Butlletí annex facilitat pel proveïdor trobareu el detall de la nova funcionalitat.

1