Catàleg 2024 relatiu a la implantació de la gestió digital

El Catàleg de serveis 2024-2027 presenta els següents recursos existents en els àmbits de la gestió digital.

  1. SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital. Suport a la modernització i transformació digital dels ens locals a través de la implantació de metodologies organitzatives i de plataformes de tramitació electrònica per millorar la seva gestió interna.Destinataris: Ajuntaments de municipis de fins a 20.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades. Més info: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=142362
  2. Suport al a ciutadania en la tramitació electrònica. Es presta suport per diferents canals (telèfon, correu electrònic, videoatenció) a la ciutadania per facilitar la realització de tràmits telemàtics amb l'ens locals. Destinataris: Ajuntaments de municipis fins a 20.000 habitants, consells comarcals, entitats municipals descentralitzades, mancomunitats, consorcis. Més info: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=142349
  3. Promoció del canal electrònic l’accés a la informació pública i la transparència. Suport a activitats que tenen per objectiu impulsar l’ús del canal digital, fomentar el dret d’accés a la informació pública i la transparència entre la ciutadania. Destinataris: Ajuntaments de municipis de fins a 50.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades. Més info: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=142314
  4. Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques. Finançament als consells comarcals per tal d’assegurar la prestació de serveis de suport de proximitat qualificats als municipis de la comarca en els àmbits de la gestió digital i la transparència municipal. Destinataris: Consells Comarcals. Més info: https://catalegdeserveis-cercador.diba.cat/fitxa?id=142382

Trobareu la informació detallada de cada recurs al Catàleg de serveis 2024-2027.

2
Etiquetes:
SeTDIBA, #catàleg
1
Categories:
General