Novetats del catàleg 2023 relatius a la implantació de la gestió digital

El catàleg de serveis 2021-2023 presenta novetats en els recursos existents en els àmbits de la gestió digital.

El catàleg 2023 presenta novetats pels recursos de SeTDIBA: serveis de transformació digital, Suport al a ciutadania en la tramitació electrònica, solucions d'administració digital en procés de migració, Gestió a la transparència municipal i Promoció del canal electrònic l’accés a la informació pública i la transparència.

El recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital s’amplia als ens dependents dels ens locals de municipis de fins a 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats amb menys de 50 treballadors. Es manté el requisit de que aquests ens locals no disposin de gestor d’expedients en l’actualitat.

El recurs SeTDIBA: solucions d’administració digital per a ens locals en procés de migració és un suport econòmic per per cobrir les despeses derivades del manteniment d'eines de gestió d'expedients dels ens locals beneficiaris dels serveis de transformació digital SeTDIBA pendents de migració, amb l'objectiu d'assegurar la gestió digital de l'ens local fins a la incorporació definitiva a les eines SeTDIBA, d'acord amb la legislació vigent.

El recurs Suport al a ciutadania en la tramitació electrònica consisteix en la prestació a la ciutadania dels ens locals SeTDIBA d'un servei suport telefònic en l’ús del canal digital. A través d’aquest servei, que es comença a prestar el dia 1 de març de 2022 sota el nom de “Fem-ho fàcil”, la ciutadania pot resoldre dubtes i rebre atenció personalitzada per realitzar  tràmits a través d’internet, com ara superar dificultats amb l’ús dels sistemes d’identificació i signatura digitals, presentar qualsevol sol·licitud a través d’internet o accedir a notificacions electròniques.

També es un servei que poden gaudir les empreses i entitats, si tenen dificultats per presentar factures electròniques, participar de licitacions públiques, presentar-se a un ajut o subvenció o realitzar qualsevol altra sol·licitud pel canal electrònic.

El recurs Gestió a la transparència municipal, es tracta d’un suport tècnic per ajudar a sistematitzar la gestió de la transparència municipal amb l'objectiu d'impulsar governs locals transparents, propers a la ciutadania. Destinats a ajuntaments fins a 20.000 habitants.

El recurs Publicació automatitzada d’informació de transparència és un servei que permet a l'ens local activar la publicació en el portal de transparència municipal de les dades que es troben en sistemes d'informació proveïts per Diputació de Barcelona. L'ens local pot sol·licitar l'activació d'un o varis dels ítems a publicar que consten en el formulari de sol·licitud. Destinat a Ajuntaments de municipis de fins a 75.000 habitants, consells comarcals, mancomunitats, consorcis locals, entitats municipals descentralitzades

El recurs Promoció del canal electrònic, l’accés a la informació pública i la transparència presenta importants canvis. El podran sol·licitar els consells comarcals (per a organitzar tallers per als municipis de fins a 10.000 habitants) i ajuntaments d'entre 10.001 i 50.000 habitants. Com a novetat, a banda de donar suport en l’impuls de la tramitació electrònica, també s’incorporen dues matèries: el foment de l'ús del dret d'accés a la informació pública i la transparència entre la ciutadania.

D’altra banda, també es manté el recurs Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques té per objectiu col·laborar en el finançament dels serveis de suport de proximitat en matèria de transformació digital i de govern obert desenvolupats pels consells comarcals envers els municipis de menys de 5.000 habitants.

La coordinació i col·laboració entre la Diputació i els consells comarcals vinculada a aquest recurs de catàleg s’articula mitjançant la Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD).

Trobareu la informació detallada de cada recurs al catàleg de serveis 2021-2023.

2
Etiquetes:
SeTDIBA, catàleg 2022
1
Categories:
General