Novetats del catàleg 2022 relatius a la implantació de la gestió digital

El catàleg de serveis 2021-2023 presenta nous recursos i algunes novetats en els recursos existents en els àmbits de la gestió digital.

El catàleg 2022 presenta novetats pels recursos de SeTDIBA: serveis de transformació digital, Suport al a ciutadania en la tramitació electrònica, Gestió a la transparència municipal i Promoció del canal electrònic l’accés a la informació pública i la transparència.

El recurs SeTDIBA: serveis de suport per a la transformació digital s’amplia als ens dependents dels ens locals de municipis de fins a 5.000 habitants, entitats municipals descentralitzades i mancomunitats amb menys de 50 treballadors. Es manté el requisit de que aquests ens locals no disposin de gestor d’expedients en l’actualitat.

El recurs Suport al a ciutadania en la tramitació electrònica consisteix en la prestació a la ciutadania dels ens locals SeTDIBA d'un servei suport telefònic en l’ús del canal digital. A través d’aquest servei, que es comença a prestar el dia 1 de març de 2022 sota el nom de “Fem-ho fàcil”, la ciutadania pot resoldre dubtes i rebre atenció personalitzada per realitzar  tràmits a través d’internet, com ara superar dificultats amb l’ús dels sistemes d’identificació i signatura digitals, presentar qualsevol sol·licitud a través d’internet o accedir a notificacions electròniques.

També es un servei que poden gaudir les empreses i entitats, si tenen dificultats per presentar factures electròniques, participar de licitacions públiques, presentar-se a un ajut o subvenció o realitzar qualsevol altra sol·licitud pel canal electrònic.

Una altra de les novetat del catàleg 2022 és el recurs Gestió a la transparència municipal, es tracta d’un suport tècnic per ajudar a sistematitzar la gestió de la transparència municipal amb l'objectiu d'impulsar governs locals transparents, propers a la ciutadania.

El recurs Promoció del canal electrònic, l’accés a la informació pública i la transparència presenta importants canvis. El podran sol·licitar els consells comarcals (per a organitzar tallers per als municipis de fins a 10.000 habitants) i ajuntaments d'entre 10.001 i 50.000 habitants. Com a novetat, a banda de donar suport en l’impuls de la tramitació electrònica, també s’incorporen dues matèries: el foment de l'ús del dret d'accés a la informació pública i la transparència entre la ciutadania.

D’altra banda, també es manté el recurs Impuls de la gestió digital i el govern obert municipal a través de les comarques té per objectiu col·laborar en el finançament dels serveis de suport de proximitat en matèria de transformació digital i de govern obert desenvolupats pels consells comarcals envers els municipis de menys de 5.000 habitants.

La coordinació i col·laboració entre la Diputació i els consells comarcals vinculada a aquest recurs de catàleg s’articula mitjançant la Xarxa de Suport al Govern Digital (XSGD).

Trobareu la informació detallada de cada recurs al catàleg de serveis 2021-2023.

2
Etiquetes:
SeTDIBA, catàleg 2022
1
Categories:
General