Grup d'implantació 26. Vallès Occ i Or

Thursday
12
10:00h
Novembre 2020
Wednesday
11
10:00h
Novembre 2020
Friday
02
09:30h
Octubre 2020

Grup d'implantació 26. Sessió Gestor Expedients I i II

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Ajuntament de Gallifa

Wednesday
01
15:00h
Juliol 2020

INTEGRACIÓ AOC GRUP 26

Integració AOC del grup 26 Gallifa i Figaró Montmany.

Monday
25
09:30h
mai 2020

Grup d'implantació 26. Ajuntament de Gallifa. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SeTDIBA.

Sessió d'anàlisi de l'organització i del cumpliment dels diferents requisits tecnològics que es realitza a les dependències de l'ens local. La sessió ha de recollir tota una sèrie d'informació estructurada que ha de permetre el desplegament de la metodologia i les eines a un ens local en concret.

Monday
05
09:30h
Octubre 2020

Grup d'implantació 26. Ajuntament de Gallifa. Sessió arrencada del Gestor d'Expedients

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local i amb la presència de l'arxiver, per tal de posar en marxa el gestor d'expedients.

Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.