Grup d'implantació 26. Vallès Occ i Or

Thursday
12
10:00h
Novembre 2020
Wednesday
11
10:00h
Novembre 2020
Friday
02
09:30h
Octubre 2020

Grup d'implantació 26. Sessió Gestor Expedients I i II

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Ajuntament de Gallifa

Wednesday
01
15:00h
Juliol 2020

INTEGRACIÓ AOC GRUP 26

Integració AOC del grup 26 Gallifa i Figaró Montmany.

Monday
25
09:30h
mai 2020

Grup d'implantació 26. Ajuntament de Gallifa. Diagnosi inicial per la posada en marxa del projecte SeTDIBA.

Sessió d'anàlisi de l'organització i del cumpliment dels diferents requisits tecnològics que es realitza a les dependències de l'ens local. La sessió ha de recollir tota una sèrie d'informació estructurada que ha de permetre el desplegament de la metodologia i les eines a un ens local en concret.

Monday
05
09:30h
Octubre 2020

Grup d'implantació 26. Ajuntament de Gallifa. Sessió arrencada del Gestor d'Expedients

Sessió pràctica a les instal·lacions de l'ens local i amb la presència de l'arxiver, per tal de posar en marxa el gestor d'expedients.

Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.

Tuesday
24
09:30h
Novembre 2020

Grup d'implantació 26. Sessió tancament implantació projecte SetDIBA.

Sessió grupal de tancament de la implementació del projecte SeTDIBA.

Es presenten els resultats dels indicadors de seguiment del projecte i es fan recomanacions per reorientar la metodologia organitzativa emprada, si s'escau.

Ajuntaments assistents:


o  Gallifa
o  Figaró-Montmany

Monday
19
09:30h
Octubre 2020

Grup d'implantació 26. Sessió Gestor Expedients III.

Sessions grupals de formació on s'expliquen els procediments estandard vinculats a l'aplicació de gestió d'expedients.

Cal programar la formació en alguna sala capacitada amb ordinadors i projector.

Ajuntaments assistents:

o  Gallifa
o  Figaró-Montmany