Grup d'implantació 28. Balsareny

Monday
18
10:00h
Gener 2021

Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de repàs i reforç d'expedients. (ONLINE)

Sessió online de repàs, resolució de dubtes i tramitació d'expedients de subvencions.

Friday
18
09:30h
Desembre 2020

Grup d'implantació 28 - Balsareny - Sessió de formació amb serveis econòmics (ONLINE)

Grup d'implantació 28 - Balsareny - Sessió de formació amb serveis econòmics (ONLINE)

Monday
14
10:00h
Desembre 2020

Grup d'implantació 28 - Balsareny - Sessió de repàs d'òrgans col·legiats (ONLINE)

Grup d'implantació 28 - Balsareny - Sessió de repàs d'òrgans col·legiats (ONLINE)

Monday
30
11:00h
Novembre 2020

Grup 28 - Sessió de formació d'òrgans col·legiats a l'Ajuntament de Balsareny (online)

Sessió de formació específica per la tramitació d'expedients d'òrgans col·legiats, amb l'equip de secretaria

Tuesday
30
09:00h
Juny 2020

Grup d'implantació 28. Sessió de diagnosi inicial II (ONLINE)

Sessió de diagnosi inicial a l'Ajuntament de Balsareny

Wednesday
23
09:30h
Setembre 2020

Grup d'implantació 28. Tasques d'integració AOC (e-TAULER)

Tasques d'integració de l'eina e-TAULER