Grup d'implantació 28. Balsareny

Thursday
13
13:00h
mai 2021

Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de repàs expedients (ONLINE)

Sessió de repàs d'expedients online amb vigilants i llar d'infants

Monday
12
10:00h
Abril 2021

Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de repàs expedients (PRESENCIAL)

Sessió de repàs general prèvia al tancament del projecte

Wednesday
17
11:00h
Març 2021

Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de repàs expedients (ONLINE)

Sessió de repàs d'expedients (Serveis Socials)

Thursday
11
12:00h
Març 2021

Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de repàs expedients (ONLINE)

Sessió de repàs d'expediens amb personal de secretaria (Subvencions i RRHH).

Friday
05
11:00h
Febrer 2021

Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de formació d'expedients. (ONLINE)

Sessió de reàs amb personal de secretaria (contractació pública)

Tuesday
09
13:00h
Febrer 2021

Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de formació d'expedients. (ONLINE)

Sessió de formació d'expedients II amb personal tècnis (cultura i ensenyament)

Wednesday
10
12:00h
Febrer 2021

Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de formació d'expedients. (ONLINE)

Sessió de repàs amb les tècniques de serveis socials de 12:00 a 13:00 hores

Sessió de formació d'expedients II amb els vigilants municipals de 13:00 a 14:00 hores

Thursday
18
18:30h
Febrer 2021

Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de formació amb l'equip de govern (ONLINE)

Sessió de formació als càrrecs electes de l'equip de govern de Balsareny, en l'ús de Firmadoc.

Friday
29
13:00h
Gener 2021

Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de repàs i reforç d'expedients. (ONLINE)

Sessión ONLINE de formació a tècnics interns (llar d'infants, cultura i gestió d'espais).

Thursday
28
13:00h
Gener 2021

Grup d'implantació 28. Balsareny. Sessió de formació d'expedients. (ONLINE)

Sessió ONLINE de formació amb els vigilants municipals