Grup d'implantació 32. Muntanyola

Thursday
28
09:30h
Abril 2022

Grup d'implantació 32. Ajuntament de Muntanyola. Tancament implantació projecte SeTDIBA.

Sessió grupal de tancament de la implantació del projecte SeTDIBA.

Monday
07
09:30h
Febrer 2022

Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió de repàs i reforç d'expedients (PRESENCIAL)

Sessió per atendre els dubtes de tot el personal i reforçar metodologia SetDIBA.

Aquesta sessió es farà de manera presencial a les instalacions de l'Ajuntament de Muntanyola.

Thursday
16
09:30h
Desembre 2021

Muntanyola. Sessió de seguiment a l'ajuntament de Muntanyola (PRESENCIAL)

Sessió per atendre els dubtes de tot el personal i reforçar metodologia SetDIBA.

Aquesta sessió es farà de manera presencial a les instalacions de l'Ajuntament de Muntanyola.

Thursday
22
09:30h
Juliol 2021

Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió de repàs (PRESENCIAL)

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.

Tuesday
19
10:00h
Octubre 2021

Muntanyola. Sessió de seguiment a l'ajuntament de Muntanyola (PRESENCIAL)

Sessió per atendre els dubtes de tot el personal i reforçar metodologia SetDIBA.

Aquesta sessió es farà de manera presencial a les instalacions de l'Ajuntament de Muntanyola.

Wednesday
26
09:30h
mai 2021

Grup d'implantació 32. Sessió reforç Muntanyola

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.

Aquesta sessió es farà de manera telemàtica.

Friday
21
09:30h
mai 2021

Grup d'implantació 32. Sessió reforç Muntanyola

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.

Aquesta sessió es farà de manera telemàtica.

Thursday
13
09:30h
mai 2021

Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió de repàs (PRESENCIAL)

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.


Wednesday
28
16:00h
Abril 2021

Grup d'implantació 32. Sessió seguiment Muntanyola

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.

Aquesta sessió es farà de manera telemàtica.


Thursday
22
16:00h
Abril 2021

Grup d'implantació 32. Sessió seguiment Muntanyola

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.

Aquesta sessió es farà de manera telemàtica.