Grup d'implantació 32. Muntanyola

Thursday
22
09:30h
Juliol 2021

Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió de repàs (PRESENCIAL)

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.

Tuesday
19
10:00h
Octubre 2021

Muntanyola. Sessió de seguiment a l'ajuntament de Muntanyola (PRESENCIAL)

Sessió per atendre els dubtes de tot el personal i reforçar metodologia SetDIBA.

Aquesta sessió es farà de manera presencial a les instalacions de l'Ajuntament de Muntanyola.

Wednesday
26
09:30h
mai 2021

Grup d'implantació 32. Sessió reforç Muntanyola

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.

Aquesta sessió es farà de manera telemàtica.

Friday
21
09:30h
mai 2021

Grup d'implantació 32. Sessió reforç Muntanyola

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.

Aquesta sessió es farà de manera telemàtica.

Thursday
13
09:30h
mai 2021

Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió de repàs (PRESENCIAL)

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.


Wednesday
28
16:00h
Abril 2021

Grup d'implantació 32. Sessió seguiment Muntanyola

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.

Aquesta sessió es farà de manera telemàtica.


Thursday
22
16:00h
Abril 2021

Grup d'implantació 32. Sessió seguiment Muntanyola

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.

Aquesta sessió es farà de manera telemàtica.

Thursday
18
16:00h
Març 2021

Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió de seguiment

Sessió amb el personal de l'Ajuntament de Muntanyola per reforçar conceptes, atendre dubtes i fer seguiment en general.

Aquesta sessió es farà de manera telemàtica.

Friday
05
09:30h
Març 2021

Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió de formació d'òrgans col·legiats

Sessió de formació específica per a la tramitació d'expedients d'òrgans col·legiats, amb l'equip de secretaria

Wednesday
24
09:30h
Febrer 2021

Grup d'implantació 32. Muntanyola. Sessió arrencada del Gestor d'Expedients.

Sessió pràctica telemàtica amb l'ens local i amb la presència de l'arxiver, per tal de posar en marxa el gestor d'expedients.

Es treballa directament sobre l'entorn de producció, amb dades reals, i emprant els ordinadors dels treballadors de l'ens.